Około 100 uczestników projektu - uczniowie z zaproszonych szkół oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu wzięli udział w kolejnym zadaniu - grze miejskiej “Powstanie Wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia”. Podzieleni na grupy, wyruszyli 26 września w trasę po Gostyniu, podążając śladami miejsc pamięci narodowej i wykonując zadania związane m.in. z Powstaniem Wielkopolskim na terenie Gostynia i okolic. Oprócz wiedzy merytorycznej, rozwijali w ten sposób także umiejętność współpracy oraz kreatywnego myślenia.

W sobotę 9 września zakończyliśmy cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Street Hokej Łączy” . Dzięki tym zajęciom chcieliśmy przybliżyć dzieciom i młodzieży inną- ciekawą formę spędzania wolnego czasu oraz propagować aktywność fizyczną. W ramach zajęć udział brali uczniowie szkół średnich i podstawowych, których zainteresowała taka właśnie forma aktywności ruchowej lub też rozpoczęli swoją  przygodę zimą.

18 września Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu – szkoła nosząca imię Powstańców Wielkopolskich wraz ze stowarzyszeniem rozpoczęła projekt Powstanie Wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia, czym włączyła się do ogólnopolskich przygotowań inaugurujących obchody 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Realizację zadania prowadzi grupa nieformalna Drużyna Śliwińskiego.

STREET HOKEJ ŁĄCZY to projekt skierowany do dzieci i młodzieży. W ramach projektu  odbywają się zajęcia, na których uczestnicy poznają zasady gry w street hokeja. Doskonalą umiejętności operowania kijem hokejowym, uczą się i doskonalą umiejętność gry drużynowej, współpracy w grupie, ale również  uczą się współzawodnictwa i pracy w grupie. Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat. 

Nordic Walking jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sportów masowych w Europie i na świecie. Jest to idealna forma aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Tego typu zajęcia zaproponowało mieszkańcom Gostynia Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich.

20 maja Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu przygotowało „Pasjonującą ZETKĘ". Impreza ta odbyła się w ramach Gostyńskiej Nocy Muzeów. Liczna grupa zwiedzających mogła zobaczyć sprzęt komputerowy z lat 80-tych i początku lat 90-tych.

Po raz czwarty Stowarzyszenie zorganizowało Powiatowy Konkurs Języków Obcych we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu, pod honorowym patronatem Starosty Gostyńskiego. Dyrektor Szkoły pan Maciej Marcinkowski uroczyście powitał wszystkich przybyłych nauczycieli szkół powiatu gostyńskiego oraz uczestników konkursu – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy na zajęciach w naszym projekcie pn. Zdrowo, aktywnie, towarzysko, czyli z Nordic Walking gostyńskimi ścieżkami. Pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego w każdym wieku poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w sposób aktywny. Dzięki temu, że zajęcia odbywać się będą pod okiem instruktora Nordic Walking, każdy uczestnik ma szansę poprawić czy też udoskonalić swoją technikę marszu z kijami.

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 28  marca 2017r. o godzinie 15.15 w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Poznańskiej w Gostyniu w sali nr 1.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2017r. o godzinie 15.30 w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Poznańskiej w Gostyniu sali nr 1 i będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.