Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich - zobacz

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - zobacz

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia - zobacz

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - zobacz

Regulamin Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej - zobacz

 

Wszystkie dokumenty dostępne są w formacie .pdf