rok 2014

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu zrealizowało projekt „Lokalni kryminalni na tropie tajemnic z przeszłości”.

22 listopada Stowarzyszenie zorganizowało zabawę andrzejkową w sali Powozownia w Gostyniu. Przygrywał zespół NEXUS. Dochód z loterii fantowej, w kwocie 2810 zł został przekazany na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu z przeznaczeniem na zakup sprzętu audiowizualnego oraz pomocy dydaktycznych.

PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowania za życzliwość, zrozumienie, okazaną pomoc i udzielone wsparcie przy organizacji zabawy andrzejkowej. Dzięki Państwa hojności z powodzeniem zrealizowaliśmy przedsięwzięcie, z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup sprzętu audiowizualnego oraz pomocy dydaktycznych.

W okresie od czerwca do września 2014r. stowarzyszenie realizowało zadanie pn. Hulaj duszo. Módl się i pracuj.- szlakiem miejsc zapomnianych w Gostyniu. W ramach projektu zostały opracowane dwa krótkie, tematyczne szlaki turystyczne po Gostyniu. Pierwszy pt.:”Hulaj duszo” prowadzi turystę śladami hoteli, karczm, oberż i restauracji – przedstawiając ich historię, a drugi pt.: „Módl się i pracuj” opowiada o istniejących i nieistniejących miejscach kultu religijnego oraz zapomnianych zawodach, które funkcjonowały w Gostyniu.

21 czerwca Stowarzyszenie zorganizowało turniej piłki koszykowej pn. "Streetball Challenge Powiatu Gostyńskiego". Główną potrzebą wskazującą na konieczność organizacji  tych zawodów było to, iż w powiecie gostyńskim nigdy nie było tradycji koszykarskich i ten sport w porównaniu z piłką nożną czy siatkową jest w naszym powiecie niszowy. Można jednak zauważyć coraz więcej osób rzucających do kosza i dlatego jako animatorzy mamy nadzieję, że organizując tego typu turniej przyczynimy się to zwiększenia popularności tej dyscypliny sportu.

 

Więcej informacji na stronie projektu

W 2014 roku stowarzyszenie zorganizowało cykl bezpłatnych zajęć sportowych
prowadzonych przez trenerów.

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu w dniach 1 maja - 20 czerwca realizowało projekt pt.; „TY jesz JEmy My – TYJEMY”.

Projekt miał na celu uświadomienie młodym ludziom jak duże znaczenie ma to jak się odżywiamy, jaka ilość posiłków byłaby wskazana wraz z ich wartościami odżywczymi  omijając puste kalorie. Wdrażanie w życie zdrowych nawyków uczy również słusznego wyboru  w sklepach spożywczych, kształtować własną osobowość, oraz jak nie ulegać rówieśnikom, reklamom i ogólnym trendom.

Szczegóły można zobaczyć na stronie projektu.

 

22 lutego Stowarzyszenie zorganizowało zabawę karnawałową w sali Powozownia w Gostyniu. Przygrywał zespół NEXUS. Dochód z loterii fantowej, w kwocie 3540 zł został przekazany na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego imprezy edukacyjne, kulturalne i sportowe organizowane dla społeczności szkolnej i lokalnej.

PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowania  za życzliwość,  zrozumienie, okazaną pomoc i udzielone wsparcie przy organizacji zabawy karnawałowej. Dzięki Państwa hojności z powodzeniem zrealizowaliśmy przedsięwzięcie, z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup sprzętu nagłaśniającego. Dzięki niemu stowarzyszenie zrealizuje wiele imprez zarówno dla społeczności szkolnej, jak i lokalnej.

W dniach 3-6 lutego Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu zorganizowało zajęcia dla młodzieży pn. „Zimowe warsztaty robotyczne”. Projekt miał na celu zafascynowanie młodych ludzi nowymi technologiami, robotyką i programowaniem. Zajęcia z robotyki to interaktywna zabawa wciągająca młodzież w tematykę zaawansowanej nauki, nowych technologii, inżynierii i matematyki.