Dzięki dofinasowaniu przez Powiat Gostyński w ramach projektu Programu Grantów Społecznych i Stowarzyszeniu Dziecko uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu mogli zdobywać bardzo cenne doświadczenie w pracy Technika obsługi turystycznej. Projekt realizowany jest poprzez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu.

Pierwszymi odbiorcami działań przyszłych techników byli uczniowie klasy 1a SP nr 1 w Gostyniu i wychowawcą panią Anitą Wichtowską, którzy spacerowali ulicami naszego miasta. „Turystycy” pomagali dzieciom znaleźć „skarb”, do którego prowadziły wskazówki w formie zagadek; a można je znaleźć w folderze „Zagadkowy Gostyń. Quest turystyczno-poznawczy.

„Uważam, że ta część realizacji projektu jest najważniejsza dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, ponieważ pozwala wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce, a dla dzieci jest szansą odbycia ciekawej, innowacyjnej lekcji historii małej ojczyzny” - powiedział Tymoteusz Wiśniewski, koordynator i pomysłodawca projektu.

Nauka przez zabawę zakończyła się w ich klasie, gdzie na dzieci czekała słodka niespodzianka oraz kolorowe dyplomy.  Dzieci miały również możliwość porozmawiania i zrobienie wspólnego zdjęcia z „aktorami” występującymi w filmie reklamującym projekt.

Już niebawem zaprosimy kolejną grupę dzieci na ciekawy spacer po mieście.  Planujemy, by pomimo  zakończenia projektu zaprosić kolejne grupy  z powiatu gostyńskiego na podobny spacer wiosną 2016 roku. – dodaje Tymoteusz Wiśniewski


Wstecz