rok 2016

„Lekcja lokalnej historii”, bo tak nazwano projekt realizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu. Ta niecodzienna lekcja miała swoją premierę 29 listopada. Młodzież ZSZ  dowiedziała się o istnieniu oddziału Dzielny oraz o Żołnierzach Wyklętych, którzy działali na terenach Powiatu Gostyńskiego.

25 listopada Stowarzyszenie zorganizowało zabawę andrzejkową w sali Powozownia w Gostyniu. Przygrywał zespół DeFACTO. Dochód z loterii fantowej, w kwocie 3270 zł został przeznaczony na zakup sprzętu muzycznego oraz pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu.

PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowania za życzliwość, zrozumienie, okazaną pomoc i udzielone wsparcie przy organizacji zabawy andrzejkowej. Dzięki Państwa hojności z powodzeniem zrealizowaliśmy przedsięwzięcie, z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup sprzętu muzycznego oraz pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

Zakończyliśmy projekt Radość, taniec, muzyka. Celem projektu było zagwarantowanie uczestnikom bezpieczny, efektywny i całkowicie innowacyjny trening całego ciała w postaci zajęć tanecznych ZUMBA Spotkania odbywały się od 1 kwietnia co poniedziałek o godz. 18.30 w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 1b.

W ostatnich dniach rozpoczęliśmy zdjęcia do filmu edukacyjnego "Lokalna lekcja historii" realizowanego w ramach PGS (Program Grantów Społecznych) Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych wraz z Zespołem Szkół Zawodowych.

W pierwszym półroczu 2016 roku Stowarzyszenie zorganizowało zajęcia pn. Trening funkcjonalny. Zajęcia projektowe prowadzone były dla mieszkańców Powiatu. Uczestnicy projektu realizowali zajęcia z dwoma instruktorami, a ćwiczący zostali podzieleni wg wieku i stopnia zaawansowania sprawności ruchowej. Spotkania odbywały się w salce treningowej w budynku gostyńskiej kręgielni. Partnerem projektu był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu. Zadanie współfinansowane było przez Powiat Gostyński.

Stowarzyszenie wraz z Zespołem Szkół Zawodowych otworzył w nocy 14 maja swoje drzwi, by zaprosić uczestników Nocy Muzeów na swoistą podróż w czasie, powrót do PRL-u.  Na odwiedzających czekała moc atrakcji, m.in. prezentacja komputerów typu Amiga, Commodore, Spectrum, na których można było zagrać np. w Mario Bros, czy wystawa z ciekawymi rekwizytami: kuferek pełen cudów z ubraniami i biżuterią, biblioteczka bibliofila PRL-u, pomoce dydaktyczne z epoki, kronika przodowników nauki i pracy, przedmioty codziennego użytku.

Zapraszamy na 6 edycję Gostyńskiej Nocy Muzeów. W sobotę14 maja Gostyń przeniesie się w czasy PRL-u.  Zapraszamy do Zespołu Szkół Zawodowych. Czekamy od 19:00

W budynku szkoły przy ul. Poznańskiej urządzonych zostanie sześć sal tematycznych:

Już po raz trzeci odbył się w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu Powiatowy Konkurs Języków Obcych organizowany pod honorowym patronatem Starosty Gostynia. Organizatorem było Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich.

Od 1 kwietnia realizujemy projekt pn. "Radość, muzyka, taniec". Zadaniem jest prowadzenie działań zmierzających do promowania zdrowego i aktywnego stylu życia u osób w każdym wieku, poprzez ćwiczenia aerobowe i taneczne - zajęcia grupowe ZUMBA. Zadanie skierowane jest dla 20-30 osób, mieszkańców powiatu Gostyńskiego. Uczestnicy będą realizować zajęcia z licencjonowanym instruktorem Zumba Fitness. Zaproponowaliśmy 30 godzin zajęć realizowanych raz w tygodniu.

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 17  marca 2016r. o godzinie 16.30 w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Poznańskiej w Gostyniu w sali nr 1.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, które odbędzie się w dniu 17 marca 2016r. o godzinie 16.45 w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Poznańskiej w Gostyniu sali nr 1 i będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.