rok 2017

W roku szkolnym 2017/18 Zespół  Szkół Zawodowych w Gostyniu – szkoła nosząca imię Powstańców Wielkopolskich – realizowała projekt Powstanie Wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia, czym włączyła się do ogólnopolskich przygotowań inaugurujących obchody 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Serdeczne podziękowania  za życzliwość,  zrozumienie, okazaną pomoc i udzielone wsparcie przy organizacji zabawy andrzejkowej. Dzięki Państwa hojności z  powodzeniem zrealizowaliśmy przedsięwzięcie, z którego dochód przeznaczony został na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu. Za okazaną pomoc raz jeszcze dziękujemy i liczymy na dalszą, równie owocną współpracę.

Od września realizujemy projekt edukacyjny pt.: Powstanie wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia. Środki finansowe pochodzą z funduszy Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Dziecko. Realizację zadania prowadzi grupa nieformalna Drużyna Śliwińskiego przy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu.

Tygrysy Gostyń to drużyna hokeistów związana z Gostyniem. Już po raz drugi trenerzy zaprosili dzieci i młodzież do gry w tę dyscyplinę sportową. Hokej to sport, który dopiero rozwija się w naszym mieście. Z powodu  braku całorocznego lodowiska zajęcia odbywały się na boisku lub w hali sportowej. Na czas letni adepci nowego sportu zamiast łyżew założyli adidasy. Uzbrojeni w profesjonalne kije hokejowe i piłeczki poznawali sztukę gry w street hokeja.

Około 100 uczestników projektu - uczniowie z zaproszonych szkół oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu wzięli udział w kolejnym zadaniu - grze miejskiej “Powstanie Wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia”. Podzieleni na grupy, wyruszyli 26 września w trasę po Gostyniu, podążając śladami miejsc pamięci narodowej i wykonując zadania związane m.in. z Powstaniem Wielkopolskim na terenie Gostynia i okolic. Oprócz wiedzy merytorycznej, rozwijali w ten sposób także umiejętność współpracy oraz kreatywnego myślenia.

W sobotę 9 września zakończyliśmy cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Street Hokej Łączy” . Dzięki tym zajęciom chcieliśmy przybliżyć dzieciom i młodzieży inną- ciekawą formę spędzania wolnego czasu oraz propagować aktywność fizyczną. W ramach zajęć udział brali uczniowie szkół średnich i podstawowych, których zainteresowała taka właśnie forma aktywności ruchowej lub też rozpoczęli swoją  przygodę zimą.

18 września Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu – szkoła nosząca imię Powstańców Wielkopolskich wraz ze stowarzyszeniem rozpoczęła projekt Powstanie Wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia, czym włączyła się do ogólnopolskich przygotowań inaugurujących obchody 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Realizację zadania prowadzi grupa nieformalna Drużyna Śliwińskiego.

Zapraszamy na zajęcia street hokeja, prowadzone przez trenerów hokeja na lodzie z grupy Tygrysy Gostyń, na zajęciach otrzymasz sprzęt do gry, poznasz zasady hokeja, najbliższe zajęcia - czwartek godz. 16.00 boisko przy Zespole Szkół Zawodowych przy ul Tuwima, w razie deszczu zapraszamy do hali sportowej przy ul. Tuwima, zajęcia są bezpłatne, prowadzone w ramach Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego.

STREET HOKEJ ŁĄCZY to projekt skierowany do dzieci i młodzieży. W ramach projektu  odbywają się zajęcia, na których uczestnicy poznają zasady gry w street hokeja. Doskonalą umiejętności operowania kijem hokejowym, uczą się i doskonalą umiejętność gry drużynowej, współpracy w grupie, ale również  uczą się współzawodnictwa i pracy w grupie. Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat. 

Nordic Walking jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sportów masowych w Europie i na świecie. Jest to idealna forma aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Tego typu zajęcia zaproponowało mieszkańcom Gostynia Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich.