STREET HOKEJ ŁĄCZY to projekt skierowany do dzieci i młodzieży. W ramach projektu  odbywają się zajęcia, na których uczestnicy poznają zasady gry w street hokeja. Doskonalą umiejętności operowania kijem hokejowym, uczą się i doskonalą umiejętność gry drużynowej, współpracy w grupie, ale również  uczą się współzawodnictwa i pracy w grupie. Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat. 

Pierwsza część działań projektowych polegała na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w gostyńskich szkołach w czerwcu, podczas których zaprezentowano i przybliżono dzieciom i młodzieży dyscyplinę sportową jaką jest hokej oraz street hokej, pokazano sprzęt oraz objaśniono zasady gry. Kolejnym etapem były treningi, które odbywały się w lipcu i sierpniu. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani trenerzy hokeja.

Zajęcia street hokeja to również sposób na pokazanie młodym ludziom, jak w ciekawy sposób można aktywnie spędzić czas ucząc się nowych rzeczy, poznając siebie, pokonywać swoje słabości, uczyć się dążenia do celu, systematyczności i wytrwałości. 

Projekt zakończy się wspólnym turniejem dla wszystkich uczestników jak również ich rodziców!

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017

Organizatorami zajęć są TYGRYSY GOSTYŃ przy wsparciu Stowarzyszenia Absolwentów i  Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu.