18 września Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu – szkoła nosząca imię Powstańców Wielkopolskich wraz ze stowarzyszeniem rozpoczęła projekt Powstanie Wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia, czym włączyła się do ogólnopolskich przygotowań inaugurujących obchody 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Realizację zadania prowadzi grupa nieformalna Drużyna Śliwińskiego.

Głównymi celami projektu są, między innymi, przedstawienie w atrakcyjny dla młodzieży sposób historii Powstania Wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem Gostynia i okolic, edukacja w zakresie patrona szkoły oraz uroczysta inauguracja obchodów 100 rocznicy powstania w naszym mieście, a, poprzez te wszystkie działania, przybliżenie lokalnej społeczności roli Wielkopolan w odzyskaniu niepodległości. Podstawowym zadaniem projektu jest kształtowanie wśród młodych ludzi szacunku do historii regionalnej oraz umacnianie ich tożsamości z małą ojczyzną poprzez pokazywanie im pozytywnych wzorców i bohaterów a, tym samym, pomoc w poznaniu regionu, w którym wyrastają oraz rozwijanie w nich poczucia dumy z ich małej ojczyzny.

Autorzy projektu uwzględnili w nim potrzeby współczesnej młodzieży, takie jak, niezbędna we współczesnym świecie, umiejętność współpracy w grupie, kreatywnego myślenia, czy korzystania z  multimediów, dlatego też sposób realizacji projektu służyć ma rozwijaniu tych umiejętności. Stąd też pomysł na pierwsze zadanie projektowe – stacje zadaniowe, które zapoczątkowało realizację głównych działań projektowych. Od poniedziałku, 18.09 do piątku, 22.09, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu biorą udział w nietypowych lekcjach historii i godzinach wychowawczych – podzieleni na grupy wykonują podzielone na stacje zadania związane z Powstaniem Wielkopolskim na terenie Gostynia i okolic. Muszą na przykład zredagować po angielsku CV wybranych powstańców, odgadnąć ich nazwiska zapisane alfabetem Morse’a, czy wreszcie wykonać zadanie wizualne – multimedialny quiz o powstaniu. Oprócz wiedzy merytorycznej, rozwijają w ten sposób właśnie umiejętność współpracy, pracy w grupie czy kreatywnego myślenia. Kolejne działanie projektowe, Gra miejska o Powstaniu Wielkopolskim na terenie Gostynia i okolic, odbędzie się 26 września. Do powyższego zadania zaproszono uczniów szkół podstawowych z Powiatu Gostyńskiego. Projekt dofinansowano ze Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Dziecko.