Około 100 uczestników projektu - uczniowie z zaproszonych szkół oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu wzięli udział w kolejnym zadaniu - grze miejskiej “Powstanie Wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia”. Podzieleni na grupy, wyruszyli 26 września w trasę po Gostyniu, podążając śladami miejsc pamięci narodowej i wykonując zadania związane m.in. z Powstaniem Wielkopolskim na terenie Gostynia i okolic. Oprócz wiedzy merytorycznej, rozwijali w ten sposób także umiejętność współpracy oraz kreatywnego myślenia.

Projekt pn „Powstanie Wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia” realizuje Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespół Szkół Zawodowych. Podstawowym zadaniem projektu jest kształtowanie wśród młodych ludzi szacunku do historii regionalnej oraz umacnianie ich tożsamości z małą ojczyzną poprzez pokazywanie im pozytywnych wzorców i bohaterów a, tym samym, pomoc w poznaniu regionu, w którym wyrastają oraz rozwijanie w nich poczucia dumy z ich małej ojczyzny. Zadanie prowadzi grupa nieformalna Drużyna Śliwińskiego w ramach dofinansowania z Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego.