W roku szkolnym 2017/18 Zespół  Szkół Zawodowych w Gostyniu – szkoła nosząca imię Powstańców Wielkopolskich – realizowała projekt Powstanie Wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia, czym włączyła się do ogólnopolskich przygotowań inaugurujących obchody 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Głównymi celami projektu było, między innymi, przedstawienie w atrakcyjny dla młodzieży sposób historii Powstania Wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem Gostynia i okolic, edukacja w zakresie patrona szkoły oraz uroczysta inauguracja obchodów 100 rocznicy powstania  w naszym mieście, a, poprzez te wszystkie działania, przybliżenie lokalnej społeczności roli Wielkopolan w odzyskaniu niepodległości. Podstawowym zadaniem projektu było kształtowanie wśród młodych ludzi szacunku do historii regionalnej oraz umacnianie ich tożsamości z małą ojczyzną poprzez pokazywanie im pozytywnych wzorców  i bohaterów a, tym samym, pomoc w poznaniu regionu, w którym wyrastają oraz rozwijanie w nich poczucia dumy z ich małej ojczyzny.

Adresatami projektu byli więc uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gostyńskiego. W sumie skorzystało  z niego ponad 100 osób z różnych szkół. Młodzież – uczestnicy projektu – poszerzyli swą wiedzę w zakresie wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem działań powstańczych na terenie Gostynia i okolic. Planowane było również, aby poza grupą docelową 10-18-latków, dotrzeć do pozostałych mieszkańców powiatu gostyńskiego – za pośrednictwem lokalnych mediów i Internetu oraz poprzez prezentację na stronie ZSZ gotowych do pobrania materiałów edukacyjnych. Większość działań projektowych prowadzona była w Zespole Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu.

Autorzy projektu uwzględnili w nim potrzeby współczesnej młodzieży, takie jak, niezbędna we współczesnym świecie, umiejętność współpracy w grupie, kreatywnego myślenia, czy korzystania z  multimediów, dlatego też sposób realizacji projektu służyć będzie rozwijaniu tych umiejętności. Młodzież z zaangażowanych w projekt szkół wzięła udział w: nietypowej lekcji wychowawczej czy lekcji  historii polegających na rozwiązywaniu stacji zadaniowych związanych z historią Gostynia i okolic, grze miejskiej, warsztatach, debacie oksfordzkiej czy interaktywnym webqueście o Powstaniu Wielkopolskim.

Efektem działań projektowych jest pakiet edukacyjny zawierający gotowy scenariusz lekcji o Powstaniu Wielkopolskim, opracowane ćwiczenia, bibliografię, źródła, prezentacje multimedialne oraz interaktywny webquest, przeznaczony do wykorzystania podczas lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie czy godzin wychowawczych.

Projekt był realizowany pod patronatem PGS Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego oraz Stowarzyszenia Sympatyków i Absolwentów ZSZ w Gostyniu.