rok 2017

Po raz czwarty Stowarzyszenie zorganizowało Powiatowy Konkurs Języków Obcych we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu, pod honorowym patronatem Starosty Gostyńskiego. Dyrektor Szkoły pan Maciej Marcinkowski uroczyście powitał wszystkich przybyłych nauczycieli szkół powiatu gostyńskiego oraz uczestników konkursu – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy na zajęciach w naszym projekcie pn. Zdrowo, aktywnie, towarzysko, czyli z Nordic Walking gostyńskimi ścieżkami. Pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego w każdym wieku poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w sposób aktywny. Dzięki temu, że zajęcia odbywać się będą pod okiem instruktora Nordic Walking, każdy uczestnik ma szansę poprawić czy też udoskonalić swoją technikę marszu z kijami.

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 28  marca 2017r. o godzinie 15.15 w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Poznańskiej w Gostyniu w sali nr 1.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2017r. o godzinie 15.30 w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Poznańskiej w Gostyniu sali nr 1 i będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.