Zarząd Stowarzyszenia:

Leszek Niemczyk - prezes

Tymoteusz Wiśniewski - wiceprezes

Kinga Szymczak - skarbnik

Alicja Gorynia - sekretarz

 

 

Komisja Rewizyjna:

Mirosław Sobkowiak - przewodniczący

Jarosław Bazan - wiceprzewodniczący

Joanna Misiak - sekretarz